palace1.pngpalace2.jpgpalace3.jpg
Tuesday, 13 November 2018 15:35

ДА ОБРАЗОВАМЕ ВСЯКО ДЕТЕ ОТНОСНО ХРАНЕНЕТО!

 

В рамките на инициативата за борба с наднорменото тегло на сдружение „ЦУРП” гр. Смолян чрез изпълнението на проект „Затлъстяването при децата – бомба със закъснител”, финансиран от инициативата „Ти и Lidl за по-добър живот“ бяха разработени обучителни програми за четири модула: „Здравословни и нездравословни храни“, „Рискове и неблагоприятни последици от наднорменото тегло“, „Активен начин на живот и спорт“ и „Образователни игри и занимания“ и за практикум „Зеленчукова градина“. 

На база на разработените програми бяха проведени обучения и практикум на 50 ученици от четвърти клас на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Смолян. По време на обученията беше популяризирано здравословното хранене сред учениците. В допълнение, те бяха запознати с рисковете и негативните последици от наднорменото тегло както и  да разграничават здравословните от нездравословните храни чрез неформални методи. Научиха за значението на пълноценното хранене и оралната хигиена, за да имат здрави зъби. Дадоха се индивидуални препоръки и съвети от обучителите към децата за здравословното хранене. Учениците бяха провокирани сами да приготвят меню за закуска, обяд и вечеря на принципа - арт фуд чрез отборно състезание. Чрез тези занимания насърчихме учениците да се учат да готвят, за да имат позитивно отношение към домашно приготвената храна в противовес на полуфабрикатите.

Учениците бяха запознати още с ролята на активния начин на живот и спорт за доброто физическо състояние и развитие. Проведоха се интерактивни игри с обръчи и топки за скачане, за провокиране на интереса им към физическата активност. Тези пособия за спорт бяха предварително избрани така, че да бъдат различни от обичайните в училище. Чрез тези дейности предизвикахме всеки участник да направи самооценка на физическата си кондиция за да се мотивира да развива своите физически умения и да спортува.

По време на практикума „Зеленчукова градина“, учениците бяха обучени как сами да засаждат семена в саксии и да отглеждат разсад на зеленчуци като маруля, домат, краставица, морков и др. Тези дейности предизвикаха голям интерес от участниците, които активно засаждаха зеленчуци. Целта на практикума бе създаване на интерес към зеленчуците, чрез насърчаване на собственоръчното им отглеждане в училище и вкъщи с оглед формиране на интерес към био- храните, органичното земеделие в противовес на преработената храна с множество добавки. Най-добрите ученици успяха да отгледат и реколта от краставици.

Реализирането на проект „Затлъстяването при децата“ е малка, но важна стъпка по пътя към голямата цел за обучение на всяко българско дете относно здравословното хранене и активния начин на живот. НЕКА ДА ОБРАЗОВАМЕ ВСЯКО ДЕТЕ ОТНОСНО ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ!

 

                                                                                                                                                                                          

Проект BG 05/1719 “За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на област Смолян”, се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение "Център за устойчиво развитие на планината" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България. www.ngogrants.bg