palace1.pngpalace2.jpgpalace3.jpg
Wednesday, 20 January 2016 15:17

Обучават 80 младежи как да берат диви билки и гъби

Над 80 младежи ще бъдат обучени в Смолянско как да събират и съхраняват билки, гъби и диви плодове. Те ще преминат теоретични и практически обучения, съобразени със специфичните горски дарове във всяко населено място. Курсовете ще се проведат в Девин и Смолян, както и в селата Борино, Змеица, Барутин, Смилян и Могилица.

Целта е младежите да обогатят познанията и уменията си за щадящо природата събиране и съхраняване на билки, гъби и диворастящи плодове.

Обучението ще се раелизира в рамките на 10 месеца по проект, като за всеки участник са осигурени лични предпазни средства и материали. Всеки от тях ще получи и билков календар, който би трябвало да затвърди познанията на участниците.

В конференция на тема - “Устойчиво развитие и опазване на околната среда“, ще се обсъдят проблемите по устойчивото развитие на планината, мерките за опазване на околната среда, популациите и застрашените видове. В рамките на форума ще се открие и изложба на култивираните билки и подправки, както и демонстрация на начини на отглеждане в домашна среда.

 

Линк към новината: http://www.smolyan.bgvesti.net

Проект BG 05/1719 “За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на област Смолян”, се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение "Център за устойчиво развитие на планината" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България. www.ngogrants.bg