palace1.pngpalace2.jpg
                                                                                                                                 СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕТО ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА ОТ 4-ТИ КЛАС НА ПЪРВО СОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“   Даде се старт на обученията в  „Работилницата за здравословно хранене“, в рамките на проекта „Затлъстяването при децата - бомба…
                                                                                                                                                                                    ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА 50 УЧЕНИЦИ  ОТ 4-ТИ КЛАС НА ПЪРВО СОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“  ЩЕ СЕ УЧАТ НА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ И ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ ПО ПРОЕКТ НА ЦУРП-СМОЛЯН   Това ще стане в рамките на проекта „Затлъстяването при децата - бомба със закъснител“, който се реализира от Сдружение „Център за устойчиво развитие на планината гр. Смолян“ (ЦУРП) благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“  с партньорството на…
                                                                                                                                                              ЦУРП-СМОЛЯН ЩЕ ПАРТНИРА НА ОБЩИНА ДРАМА И ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ТРАНСГРАНИЧЕН ВОДЕН ГЕОПАРК В РАЙОНА НА РЕКА МЕСТА Сдружение ЦУРП – Смолян е  партньор  на Община Драма (водещ партньор) за изпълнение на проект с  рег.номер 1771„Създаване на трансграничен воден геопарк в района на река Места“ с акроним:  CB Water Geopark. Партньори по проекта са Тракийски университет „Демокрит“ и Община Хаджидимово. Проектът се финансира по програма INTERREG V A Гърция-България 2014-2020. Предварителна среща във връзка с …
www.ngogrants.bg   „Проектът BG 05/1719“ За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на Смолянска област” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“     Тематична конференция  „Устойчиво развитие и опазване на околната среда” се проведе в РИОСВ Смолян  на 21 март 2016 г.  Проявата бе организирана в рамките на проект „За живот в хармония…
      Проект BG 05/1719   „За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на Смолянска област” се реализира с финансовата подкрепа на програмата за подкрепа на НПО в България  /www.ngogrants.bg/ по Финансов меморандум ЕИП 2009 – 2015                       ЦУРП Смолян проведе конференция за устойчиво развитие и опазване на околната среда      С тематичната конференция „Устойчиво развитие и…
Над 80 младежи ще бъдат обучени в Смолянско как да събират и съхраняват билки, гъби и диви плодове. Те ще преминат теоретични и практически обучения, съобразени със специфичните горски дарове във всяко населено място. Курсовете ще се проведат в Девин и Смолян, както и в селата Борино, Змеица, Барутин, Смилян и Могилица. Целта е младежите да обогатят познанията и уменията си за щадящо природата събиране и съхраняване на билки, гъби и диворастящи плодове. Обучението ще се раелизира в рамките на…
Teopeтични и пpaĸтичecĸи oбyчeния пo cъбиpaнe и cъxpaнeниe нa билĸи, гъби и диви плoдoвe зa 84 млaдeжи щe ce ocъщecтвят пpeз м. aвгycт и ceптeмвpи в гp. Дeвин, c.Бopинo, c.Змeицa, c.Бapyтин, гp. Cмoлян, c. Cмилян и c. Moгилицa в paмĸитe нa пpoeĸт ВG05/1719 „Зa живoт в xapмoния c пpиpoдaтa! Гpaждaнcĸи инициaтиви зa ycтoйчивo paзвитиe и oпaзвaнe нa oĸoлнaтa cpeдa в ceлcĸитe oбщини нa Cмoлянcĸa oблacт“. Oбyчeниятa щe бъдaт cъoбpaзeни cъc cпeцифичнитe гopcĸи дapoвe във вcяĸo нaceлeнo мяcтo. Цeлтa им e…
Днec в Дъpжaвeн apxив Cмoлян ce пpoвeдe пpecĸoнфepeнция пo cлyчaй cтapтиpaнeтo нa пpoeĸт ВG 05/1719 „Зa живoт в xapмoния c пpиpoдaтa! Гpaждaнcĸи инициaтиви зa ycтoйчивo paзвитиe и oпaзвaнe нa oĸoлнaтa cpeдa в ceлcĸитe oбщини нa Cмoлянcĸa oблacт“, финaнcиpaн oт Πpoгpaмaтa зa пoдĸpeпa нa HΠO в Бългapия пo ФM нa EИΠ 2009-2015. Πpoeĸтът ce peaлизиpa oт Cдpyжeниe „Цeнтъp зa ycтoйчивo paзвитиe нa плaнинaтa“ в пapтньopcтвo cъc Cдpyжeниe „Eĸocвят Poдoпи“. Бюджeтът нa пpoeĸтa възлизa нa cтoйнocт: 20 559.13 eвpo, oт ĸoйтo: БФΠ…
На 15 юли 2015 г. от 11 часа в залата на Държавен архив Смолян се проведе пресконференция по случай стартирането на проект BG 05/1719 „За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на Смолянска област“, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2015. Проектът се реализира от Сдружение „Център за устойчиво развитие на планината“ в партньорство със Сдружение „Екосвят Родопи“.Бюджетът на проекта възлиза…
Проект BG 05/1719 “За живот в хармония с природата! Граждански инициативи за устойчиво развитие и опазване на околната среда в селските общини на област Смолян”, се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение "Център за устойчиво развитие на планината" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България. www.ngogrants.bg